Thermochemical storage for long‐term low‐temperature applications: a review on current research at material and prototype scales

L. Scapino, H.A. Zondag, J. van Bael, J. Diriken, C.C.M. Rindt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPosterAcademic

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Thermochemical storage for long‐term low‐temperature applications: a review on current research at material and prototype scales'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen