Thermocapillary migration of liquids on patterned surfaces : design concept for microfluidic

A.A. Darhuber, J.M. Davis, W.W. Reisner, S.M. Troian

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Thermocapillary migration of liquids on patterned surfaces : design concept for microfluidic'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Fysica en Astronomie