Thermocapillary migration of liquids on patterned surfaces : design concept for microfluidic

A.A. Darhuber, J.M. Davis, W.W. Reisner, S.M. Troian

  Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

  Samenvatting

  We present a novel method of fluidic transport on the open surface of a chemically patterned substrate using thermocapillary actuation. Our experimental and numerical studies provide the desired correlations between the microstream flow rate and tunable parameters like the liquid sample volume, microstream width, and magnitude of the applied thermal gradient
  Originele taal-2Engels
  TitelMicro Total Analysis Systems
  Plaats van productieDordrecht
  UitgeverijKluwer Academic Publishers
  Pagina's244-246
  ISBN van geprinte versie978-140-200-148-2
  StatusGepubliceerd - 2001

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Thermocapillary migration of liquids on patterned surfaces : design concept for microfluidic'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit