Thermo-mechanical stress build-up in a tri-material assembly, including split singularities

M. Esfahanian, M.G.D. Geers

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTU/e
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit