Thermo-mechanical responses of liquid-crystal networks with a splayed molecular organization

Grietje N. Mol, Kenneth D. Harris, Cees W.M. Bastiaansen, Dirk J. Broer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

170 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Thermo-mechanical responses of liquid-crystal networks with a splayed molecular organization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie