Thermo-mechanical and anisotropic response of polymers in contact

Tarek Gaber Mohamed Kershah

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

158 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Mechanical Engineering
Begeleider(s)/adviseur
  • Anderson, Patrick D., Promotor
  • van Breemen, Lambèrt C.A., Co-Promotor
Datum van toekenning9 jun. 2020
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-5042-5
StatusGepubliceerd - 9 jun. 2020

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit