Thermo-electric characteristics of carbides

P.C. Veenstra, Chr. Bus, N.A.L. Touwen, A.C.H. van der Wolf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

1 Citaat (Scopus)
96 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)17-18
TijdschriftC.I.R.P.
Volume20
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1971

Citeer dit