Thermische opslagtechnieken in gebouwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelProfessioneel

8 Downloads (Pure)

Samenvatting

Uit de toenemende integratie van duurzame energie volgt een sterkere fluctuatie
van het aanbod van energie. Uiteindelijk kan het conventionele elektriciteitsnet
deze fluctuaties niet meer bijhouden, omdat de gelijktijdigheid van aanbod en
behoefte te groot wordt. Het opslaan van energie kan ervoor zorgen deze onbalans
wordt gecompenseerd. De behoefte aan ‘demand side control’ ondersteunt de
integratie van energieopslag in de energievoorziening. Load shifting, peak shaving
en valley filling (figuur 1) zijn hierbij de meest gebruikelijke technieken.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)6-8
Aantal pagina's3
TijdschriftTVVL Magazine
Volume44
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - jun 2015

Citeer dit