Thermische behaaglijkheid in niet-stationaire omstandigheden; een literatuuronderzoek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

1 Downloads (Pure)

Samenvatting

Bij de gang bare theorie ten aanzien van thermische behaaglijkheid onder normale woon- en werkomstandigheden, wordt uitgegaan van een stationaire toestand. Door de thermische interactie tussen gebouw, buitenklimaat, bewoners en klimaatinstallatie, zijn de thermische omstandigheden in praktijk echter vrijwel nooit stationair. Dit artikel geeft een overzicht van thermische behaaglijkheid onderzoek, specifiekgericht op nog toelaatbare binnentemperatuurvariaties. Na een globale beschrijving van het men selijktemperatuurregelsysteem, worden een aantal experimentele resultaten met betrekking tot periodiekeen monotone binnentemperatuurvariaties beschreven.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)173-181
Aantal pagina's9
TijdschriftKlimaatbeheersing
Volume20
Nummer van het tijdschrift6
StatusGepubliceerd - 1991

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Thermische behaaglijkheid in niet-stationaire omstandigheden; een literatuuronderzoek'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit