Thermal response of different body parts: the fingertips as control sensor for personalized heating

Wim Zeiler, Michal Vesely, Derek Vissers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings 6th IBPC
Aantal pagina's6
StatusGepubliceerd - 14 jun. 2015

Citeer dit