Thermal isomerizations of trimethylcyclopentadienes

J.W. Haan, de, H. Kloosterziel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Thermal isomerizations of trimethylcyclopentadienes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen