Thermal error models for software compensation of machine tools

J.A. Soons, H.A.M. Spaan, P.H.J. Schellekens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresOtherAcademic

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit