Thermal dilatation study of the phase transitions in silver niobate

V.A.M. Brabers, J.C.J.M. Terhell

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Thermal dilatation study of the phase transitions in silver niobate'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Material Science