Thermal conductivity of the ferromagnetic chain system cesium trifluoronickelate (CsNiF3)

H.A.M. de Gronckel, W.J.M. Jonge, de, K. Kopinga, L.F. Lemmens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
76 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Thermal conductivity of the ferromagnetic chain system cesium trifluoronickelate (CsNiF3)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie