Thermal conductivity of some soliton-bearing magnetic systems

H.A.M. de Gronckel, W.J.M. Jonge, de, K. Kopinga, L.F. Lemmens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
119 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Thermal conductivity of some soliton-bearing magnetic systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie