Thermal conductivity of some soliton-bearing magnetic systems

H.A.M. de Gronckel, W.J.M. Jonge, de, K. Kopinga, L.F. Lemmens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
118 Downloads (Pure)

Samenvatting

The thermal conductivity ¿ of [C6H11NH3]Cu Br3 (CHAB) has been measured in the region 1.5 K
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)9915-9918
Aantal pagina's4
TijdschriftPhysical Review B: Condensed Matter
Volume37
Nummer van het tijdschrift16
DOI's
StatusGepubliceerd - 1988

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Thermal conductivity of some soliton-bearing magnetic systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit