Thermal and mechanical analysis of a microreactor for high temperature catalytic gas phase reactions

R.M. Tiggelaar, P.W.H. Loeters, P. Male, van, R.E. Oosterbroek, J.G.E. Gardeniers, M.H.J.M. Croon, de, J.C. Schouten, M.C. Elwenspoek, A. Berg, van den

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

34 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Thermal and mechanical analysis of a microreactor for high temperature catalytic gas phase reactions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry

Engineering

Material Science

Physics