There are only finitely many distance-regular graphs of valency five, six, or seven

A.E. Brouwer, J.H. Koolen

Onderzoeksoutput: Andere bijdrageOverige bijdrageAndere onderzoeksoutput

Originele taal-2Engels
UitgeverTechnische Universiteit Eindhoven
StatusGepubliceerd - 2001

Citeer dit