Therapy Monitoring of EGFR-Positive Non-Small Cell Lung Cancer Patients Using ddPCR Multiplex Assays

Remco de Kock (Corresponding author), Ben van den Borne, Maggy Youssef- El Soud, Huub Belderbos, Luc Brunsveld, Volkher Scharnhorst, Birgit Deiman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

19 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Therapy Monitoring of EGFR-Positive Non-Small Cell Lung Cancer Patients Using ddPCR Multiplex Assays'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology