Therapeutic drug monitoring van adalimumab bij patiënten met inflammatoire darmziekten

W. van 't Geloof (Corresponding author), P.J. Boekema, L.P.L. Gilissen, M.A.C. Broeren, L.J.J. Derijks

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

38 Downloads (Pure)

SamenvattingVertaalde titel van de bijdrageTherapeutic drug monitoring of adalimumab in inflammatory bowel disease patients
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)29-32
Aantal pagina's4
TijdschriftPharmaceutisch Weekblad
Volume154
Nummer van het tijdschrift11
StatusGepubliceerd - 15 mrt 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Therapeutic drug monitoring van adalimumab bij patiënten met inflammatoire darmziekten'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit