Theory of Lewis acid zeolite catalysis for the conversion of biomass-derived furanics : on the effect of multi-site cooperativity and confinement

R. Rohling

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

680 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Theory of Lewis acid zeolite catalysis for the conversion of biomass-derived furanics : on the effect of multi-site cooperativity and confinement'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemistry