Theory of Lewis acid zeolite catalysis for the conversion of biomass-derived furanics : on the effect of multi-site cooperativity and confinement

R. Rohling

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

670 Downloads (Pure)

Samenvatting

Optimizing nanoreactors for sustainable feedstock for next-generation plastics
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Chemical Engineering and Chemistry
Begeleider(s)/adviseur
  • Hensen, Emiel J.M., Promotor
  • Pidko, E.A., Co-Promotor
Datum van toekenning23 jan. 2019
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-4680-0
StatusGepubliceerd - 23 jan. 2019

Bibliografische nota

Proefschrift

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Theory of Lewis acid zeolite catalysis for the conversion of biomass-derived furanics : on the effect of multi-site cooperativity and confinement'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit