Theory and simulation of charge transport in disordered organic semiconductors

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureHoofdstukAcademic

20 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Theory and simulation of charge transport in disordered organic semiconductors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie