Theoretical model for Dicke superradiance in a semiconductor laser device

X. Guo, K.A. Williams, V.F. Olle, A. Wonfor, R.V. Penty, I.H. White

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Theoretical model for Dicke superradiance in a semiconductor laser device'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie