Theoretical insight into the roles of cocatalysts in the Ni-NiO/β-Ga2O3 photocatalyst for overall water splitting

Taifeng Liu, I.C. Tranca, Jingxiu Yang, Xin Zhou (Corresponding author), Can Li (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Theoretical insight into the roles of cocatalysts in the Ni-NiO/β-Ga<sub>2</sub>O<sub>3</sub> photocatalyst for overall water splitting'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen