Theoretical heterogeneous catalysis, limitations and challenges

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

202 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelAbstracts of Papers, 234th ACS National Meeting, Boston, MA, United States, August 19-23, 2007
Pagina'sCOMP-230
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit

Santen, van, R. A. (2007). Theoretical heterogeneous catalysis, limitations and challenges. In Abstracts of Papers, 234th ACS National Meeting, Boston, MA, United States, August 19-23, 2007 (blz. COMP-230)