Theoretical design considerations for multi-capillary columns in fast gas chromatography

M.M. Deursen, van, H.P.M. Lieshout, van, R.J.S. Derks, J.G.M. Janssen, C.A.M.G. Cramers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

22 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Theoretical design considerations for multi-capillary columns in fast gas chromatography'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen