Theoretical and experimental study of quasisteady-flow separation within the glottis during phonation : application to a modified two-mass model

X. Pelorson, A. Hirschberg, R.R. Hassel, van, A.P.J. Wijnands, Y. Aurégan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  246 Citaten (Scopus)
  4 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Theoretical and experimental study of quasisteady-flow separation within the glottis during phonation : application to a modified two-mass model'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Kunst en humaniteit

  Fysica en Astronomie