Theoretical and experimental research on web crippling of cold-formed flexural steel members

M.C.M. Bakker, J.W.B. Stark

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Theoretical and experimental research on web crippling of cold-formed flexural steel members'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering