Theoretical and experimental investigation of the stress and strain situation on a femur

W.A.M. Brekelmans, H.W. Poort

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3-23
TijdschriftActa Orthopaedica Belgica
Volume39
Nummer van het tijdschriftSuppl.
StatusGepubliceerd - 1973

Citeer dit