Theoretical and computational aspects of simulated annealing

P.J.M. van Laarhoven

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 4 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie NIET TU/e)

163 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Erasmus University Rotterdam
Begeleider(s)/adviseur
  • Lenstra, J.K., Promotor
  • Rinnooy Kan, A.H.G., Promotor, Externe Persoon
  • Haan, de, L.F.M., Co-Promotor, Externe Persoon
  • van Nunen, J.A.E.E., Co-Promotor
Datum van toekenning18 feb 1988
Plaats van publicatieRotterdam
Uitgever
StatusGepubliceerd - 1988
Extern gepubliceerdJa

Bibliografische nota

Proefschrift.

Citeer dit