The zerotree compression algorithm

M.L.A. Bierman

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

  19 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieEindhoven
  UitgeverijInstituut voor Perceptie Onderzoek (IPO)
  Aantal pagina's53
  StatusGepubliceerd - 28 okt. 1996

  Publicatie series

  NaamIPO-Rapport
  Volume1129

  Bibliografische nota

  Stageverslag

  Citeer dit