The Zak transform : a signal transform for sampled time-continuous signals.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

148 Citaten (Scopus)
24 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Zak transform : a signal transform for sampled time-continuous signals.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth and Planetary Sciences

Mathematics

Engineering

Computer Science