The word projector : a tachistoscopic device programmed by punched tape

H.S. Fuchs, J.C. Valbracht, H.W. Horeman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)373-381
TijdschriftJournal of General Psychology
Volume72
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1965
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit