The Wiener maximum quadratic assignment problem

E. Çela, N.S. Schmuck, S. Wimer, G.J. Woeginger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

32 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Wiener maximum quadratic assignment problem'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen