The weight of the shortest path tree

R.W. Hofstad, van der, G. Hooghiemstra, P. Van Mieghem

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)

Samenvatting

The minimal weight of the shortest path tree in a complete graph with independent and exponential (mean 1) random link weights is shown to converge to a Gaussian distribution. We prove a conditional central limit theorem and show that the condition holds with probability converging to 1.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)359-379
TijdschriftRandom Structures and Algorithms
Volume30
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2007

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The weight of the shortest path tree'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit