The wear of sintered aluminium powder (SAP) under conditions of vibrational contact

J.H. Zaat, C.P.L. Commissaris, J.H. Gee, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

23 Citaten (Scopus)
168 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)535-550
TijdschriftWear
Volume7
DOI's
StatusGepubliceerd - 1964

Citeer dit