The virtual physiological human conference 2016

A.G. Hoekstra, F. van de Vosse, O. Röhrle

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditorialAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)65-67
Aantal pagina's3
TijdschriftJournal of Computational Science
Volume24
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jan. 2018

Citeer dit