The value of human resources in non-public sports providers: the importance of volunteers in non-profit sports clubs versus professionals in for-profit fitness and health clubs.

S.B. Vos, D. Breesch, S. Késenne, W. Lagae, J. Van Hoecke, B. Vanreusel, J. Scheerder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

41 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The value of human resources in non-public sports providers: the importance of volunteers in non-profit sports clubs versus professionals in for-profit fitness and health clubs.'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Social Sciences