The validity of hierarchical information integration choice experiments to model residential preference and choice

Y. Vijvere, van de, H. Oppewal, H.J.P. Timmermans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

40 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The validity of hierarchical information integration choice experiments to model residential preference and choice'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Aarde en milieuwetenschappen

Sociale wetenschappen