The validity of CCIR quallity indicators along a graphical scale

C. Teunissen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  21 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)144-149
  TijdschriftSMPTE journal
  Volume105
  Nummer van het tijdschrift3
  StatusGepubliceerd - 1996

  Citeer dit