The use of temporal cues for frequency discrimination of the fundamental component in a complex tone

N. Goff, le, A.G. Kohlrausch

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
TitelForum Acusticum 2005
Plaats van productieBudapest
UitgeverijEuropean Acoustics Association
Pagina's1503-1507
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit