The use of strontium as a marker of calcium in the studies of bone mineralization

E. Rokita, T. Sawicki, A. Wróbel, Peter H.A. Mutsaers, Martien J.A. de Voigt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The use of strontium as a marker of calcium in the studies of bone mineralization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen