The use of immunoblotting for the detection of auto-antibodies in the clinical laboratories

C.H.M.M. Bruijn, de, M.H.L. Salden, W.J. Venrooij, van, L.B. Putten, van der

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademic

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5-6
TijdschriftBerichte der Oesterreichische Gesellschaft fuer Klinische Chemie
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit