The use of directly grown carbon nanofibers on carbon paper as a macroporous layer in proton exchange membrane fuel cells

S. Celebi, T.A. Nijhuis, J. Schaaf, van der, F.A. Bruijn, de, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Samenvatting

extended abstract
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 22nd North American Catalysis Society Meeting, June 5-10, 2011, Detroit, Michigan
Pagina'sOF68-1/2
StatusGepubliceerd - 2011

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The use of directly grown carbon nanofibers on carbon paper as a macroporous layer in proton exchange membrane fuel cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit