The use of directly grown carbon nanofibers on carbon paper as a macroporous layer in proton exchange membrane fuel cells

S. Celebi, J. Schaaf, van der, T.A. Nijhuis, F.A. Bruijn, de, J.C. Schouten

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademic

Samenvatting

no abstract
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 2nd Symposium Advances in Dutch Hydrogen and Fuel Cell Research, March 24, 2011, Eindhoven, the Netherlands
Pagina's1-1
StatusGepubliceerd - 2011

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The use of directly grown carbon nanofibers on carbon paper as a macroporous layer in proton exchange membrane fuel cells'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit

    Celebi, S., Schaaf, van der, J., Nijhuis, T. A., Bruijn, de, F. A., & Schouten, J. C. (2011). The use of directly grown carbon nanofibers on carbon paper as a macroporous layer in proton exchange membrane fuel cells. In Proceedings of the 2nd Symposium Advances in Dutch Hydrogen and Fuel Cell Research, March 24, 2011, Eindhoven, the Netherlands (blz. 1-1)