The use of data models for assessing standard logistics software

J.C.J. de Heij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

4 Citaten (Scopus)
124 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The use of data models for assessing standard logistics software'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen