The use of bunch notation in parsing theory

M.C.J. Leermakers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the Third International Workshop on Parsing Technologies, Tilburg and Durbuy (Belgium), August 10-13, 1993
Pagina's135-143
StatusGepubliceerd - 1993
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit