The uniqueness of the near hexagon on 729 points

A.E. Brouwer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  16 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The uniqueness of the near hexagon on 729 points'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth and Planetary Sciences

  Mathematics