The uniqueness of the near hexagon on 729 points

A.E. Brouwer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  16 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  We prove that any regular near hexagon with 729 vertices and lines of size 3 is derived from the ternary Golay code, thus settling the last case in doubt among the regular near hexagons with lines of size 3.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)333-340
  Aantal pagina's8
  TijdschriftCombinatorica
  Volume2
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1982

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The uniqueness of the near hexagon on 729 points'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit